Header_Diensten

HR Diensten
Duyndam HR Consultancy & Coaching biedt een breed scala aan HR-diensten, te weten;

 • HR interim-opdrachten op HR businesspartner, -management en directieniveau
 • Reorganisatie en optimalisatie-trajecten
 • Organisatieadvies en –ontwikkeling
 • Individuele begeleiding van management- en directieleden

Losse HR tools ontwikkelen / implementeren;

 • Organisatiestructuur
 • Cultuurverandering
 • Werving en selectie
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Functiewaardering
 • Beloningsbeleid
 • Verzuimbeleid / Casemanagement
 • Opleidingsbeleid
 • Werkoverlegstructuren
 • Sanctiebeleid
 • Trajecten met OR en vakbonden
 • Coaching on the job

Sinds begin 2016 ben ik gekwalificeerd Lumina Learning-practitioner. Middels inspirerende interventies creëert Lumina Learning meer betrokkenheid bij uw medewerkers en gemotiveerde teams. Voor meer informatie klik hier.

Duyndam HR Consultancy & Coaching richt zich met name op het MKB.